Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op deze website: lpfinance.nl. Door de site te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
U kunt deze website bezoeken zonder informatie te verschaffen over uw identiteit.
Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben, bijvoorbeeld om met u te corresponderen dan wel een inschrijving voor een evenement te verwezenlijken.
Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Social media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen delen op sociale netwerken LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram. Hierbij worden cookies gebruikt van deze sociale netwerken. Wij verwijzen u naar de privacyverklaringen van LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram voor een uitleg over de wijze waarop zij met persoonsgegevens omgaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Local Property Finance aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.
Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Beeldmateriaal

De webredactie heeft zijn uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbenden van beeldmateriaal dat wordt gebruikt te achterhalen. Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan u (mede-)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan u geen toestemming hebt verleend, kunt u zich in verbinding stellen met de website beheerder.