Klachtenformulier

Klacht beleid

De volgende stappen worden doorlopen bij het in behandeling nemen van je klacht:  1. Je vult het klachtenformulier in en dient je klacht in.

  2. Er volgt een onderzoek door de aangewezen persoon of afdeling.

  3. De persoon of afdeling rapporteert.

  4. Er gaat een antwoord van of namens de directie over het resultaat van het klachtenonderzoek naar jou, vergezeld van een voorstel.


Wij doen ons best om je klacht zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Je zal antwoord krijgen binnen 48  uur.

Klacht